کم گـــــو

قصه پیداست ز خاکستر خاموشی ما / خرمن سوختگان را به سخن حاجت نیست


همانند روح مادری که به تازگی به جهانی دیگر رجعت کرده باشد 

نگران کودکانم هستم


+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 15:14  توسط کم گو  |